Katahdin's Shadow
Katahdin's Shadow

Baby Moose

Moose and Baby Baby Moose
Baby and Momma Moose Momma Cleaning Baby Moose
Momma nd Baby Moose Baby Moose Hungry
Momma and Baby Nose-To-Nose Resting Baby Moose
Baby Moose Momma and Baby Moose resting
Website by Katahdin's Shadow